Samlingarna

Samlingarna av bl.a. dräkter och vävnader är för närvarande under inventering och fotografisk dokumentation och kommer att visas så snart detta arbete är slutfört.